Seznam registrovaných účastníků 2016

Jméno Pracoviště Referát
Jan Hampl ČVUT v Praze, Fakulta infomačních technologií
Bc. Monika Kutišová ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky Webová mapová aplikace pro prezentaci drobných památek v okolí Lázní Jeseník
Ing. Jakub Havlíček ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky Porovnání metod georeferencování vícelistového mapového díla - Müllerova mapa Moravy
Ing. Kateřina Šimková Univerzita obrany, katedra vojenské geografie a meteorologie Tvorba kartografického modelu TM100 z dat DMÚ25 včetně vytvoření procesních modelů generalizace vybraných vrstev
Ing. Filip Dohnal Univerzita obrany, katedra vojenské geografie a meteorologie Sběr hydrologických dat pro hodnocení průchodnosti vodních toků a jejich vizualizace v prostředí MATLAB
Bc. Martin Tobisch Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí Využití maloformátové letecké fotografie pro identifikaci zaniklého osídlení
Bc. Markéta Holá Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí Databáze 3D modelů drobných kulturních památek v krajině
Ing. Jan Pacina, Ph.D. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí
Mgr. Tomáš Pohanka Univerzita Palackého v Olomouci, katedra geoinformatiky Aplikace pro vizualizaci senzorových dat
Ing. Marie Břeňová Univerzita obrany, katedra vojenské geografie a meteorologie
Ing. Lucie Almášiová Univerzita obrany, katedra vojenské geografie a meteorologie Tvorba 3D modelu pro analýzu solárního záření
Ing. Martin Bureš Univerzita obrany, katedra vojenské geografie a meteorologie Verifikace vlivu sklonu svahu na průchodnost terénu
Ing. Pavel Seemann, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky; Kartografie Praha, a.s.
Ing. Jiří Kratochvíl ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky Building Boundaries Extraction from Remote Sensing Data Compared to Cadastral Maps
Bc. Markéta Šudová UK v Praze, katedra aplikované geoinformatiky Analýza rozsáhlosti zřícenin v ČR
Ing. Jan D. Bláha, Ph.D. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Ing Michal Med ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky Implementace operace GetFeatureInfo v evropském kontextu
Bc. Roman Siwek VŠB-Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geoinformatiky Prostorová analýza přestupků v Kolíně
Ing. Zdeněk Poloprutský, Ing. arch. Šárka Budíková ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky; ČVUT v Praze, Fakulta architektury Analýza historického vývoje Terčina údolí
Ing. Eva Matoušková ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky Dokumentace archeologických lokalit v severním Iráku pomocí dat DPZ
Ing. Arnošt Müller ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky Geneze návrhu nového geografického informačního systému
Ing. Tomáš Janata, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky
Ing. Pavel Tobiáš ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky Trojrozměrná procedurální rekonstrukce historické zástavby na základě starých map
Ing. Klára Ambrožová VÚGTK, v.v.i.
Ing. Tomáš Vacek VÚGTK, v.v.i.

Konferenci navštívila i řada dalších studentů programu Geodézie, kartografie a geoinformatika.