Seznam registrovaných účastníků 2012

Jméno Pracoviště Referát
Ing. Klára Ambrožová ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie Digitalizace glóbu
Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
Ing. Kamil Novák Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, katedra informatiky a geoinformatiky Časoprostorová analýza změn reliéfu v okolí Jezera Most
Ing. Arnošt Müller ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie Pokročilá tvorba kartodiagramů
Ing. Jakub Havlíček ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie Publikování map na internetu v rámci výuky
Ing. Tomáš Janata ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie Možnosti databázového zpracování a udržování podrobné topografické mapy
Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie
Bc. Veronika Myslivečková ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie
Ing. Pavla Andělová VUT v Brně, FAST, Ústav Geodézie
Ing. Marek Šmíd ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra kybernetiky OnGIS: Metody vyhledávání v geografických datech řízené ontologiemi
Bc. Pavel Vlach Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, katedra matematiky Aplikace tematických map - Atlas ORP Rokycany se zaměřením na volby
Bc. Kateřina Čechurová ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie Vizualizace prostorového modelu reálného objektu
Ing. Miroslav Šoul Atlas, spol. s r. o. Prostorová vizualizace a prezentace Přírodního parku Třemšín
Mgr. Jan Russnák Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Využití stavebního pasportu k 3D modelování budov na příkladu areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
Mgr. Lukáš Herman, Mgr. Jan Russnák Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Vybrané problémy konstrukce historických mapových děl na příkladu zpracování Historického atlasu vybraných území Evropy a Afriky podle Klaudia Ptolemaia
Bc. Jiří Brychta Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí Metody vyhodnocování vodní eroze pomocí GIS
Ing. Pavel Seemann ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie Kartografické znázornění hranic v Akademickém atlase českých dějin
Ing. Jakub Straka STU v Bratislavě, Stavební fakulta, katedra mapování a pozemkových úprav Základná báza údajov pre GIS ako podklad na tvorbu štátneho mapového diela
RNDr. Alena Vondráková Univerzita Palackého v Olomouci, katedra geoinformatiky Význam a možnosti uplatnění moderních digitálních technologií v oblasti netechnologických aspektů mapové tvorby
Bc. Magda Valková ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie Kartometrická analýza Palackého mapy Čech
Bc. Ivana Řezníková ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie Studie a hodnocení souboru historických map střední Evropy 1 : 750 000
Bc. Tereza Gřundělová ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie Analýza geografické sítě na Le Rougeho mapě Moravy z 18. století
Bc. Kateřina Štefíková ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie Testování polohy sídel a hydrologie na Müllerově mapě Moravy pomocí Helmertovy transformace
Ing. Tomáš Vacek VÚGTK, v.v.i.
Ing. Radek Makovec VÚGTK, v.v.i.
Mgr. Monika Knutová VÚGTK, v.v.i.
Mgr. Jana Součková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra aplikované kartografie a geoinformatiky
RNDr. Jakub Lysák Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra aplikované kartografie a geoinformatiky
Mgr. Jakub Jaroš Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra aplikované kartografie a geoinformatiky

Konferenci navštívila i řada dalších studentů programu Geodézie a kartografie.