O konferenci

Šestý ročník konference se konal v úterý 25. 10. 2016 na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Všechny rozšířené abstrakty jsou publikovány v elektronickém sborníku. K nahlédnutí jsou prezentace referátů (s vyznačením oceněných) a několik fotografií z průběhu konference.

Děkujeme všem účastníkům za přispění ke zdaru akce!

 

Základní informace o konferenci

Hlavním tématem konference jsou geoinformační technologie založené na kartografických výstupech. Cílem je prezentace vědeckých a výzkumných výstupů z prací studentů magisterského a doktorského studia se zaměřením na kartografii, geoinformatiku a dálkový průzkum Země.

Konferenci pořádá katedra geomatiky (dříve mapování a kartografie) Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s Kartografií PRAHA a Geodézií On Line z České Lípy.

Konference se koná v prostorách Fakulty stavební ČVUT v Praze. Termíny pro registraci účastníků a další informace jsou průběžně uveřejňovány na těchto stránkách.

Autoři příspěvků oceněných porotou na prvních třech místech získají hodnotné mapové produkty společnosti Kartografie PRAHA.

Každý účastník konference obdrží konferenční materiály s ukázkou produkce Kartografie PRAHA a Geodézie On Line.

Vložné na konferenci se neplatí, akce se koná s podporou grantu ČVUT SVK.