Seznam registrovaných účastníků 2011

Jméno Pracoviště Referát
Ing. Jakub Havlíček ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie Zpřístupnění Müllerových map na internetu
RNDr. Josef Krnáč Katedra životného prostredia, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela Modelovanie šírenia kontaminácie ťažkých kovov
Doz. Dr. Frank Hoffmann IGN e.V. (DRESDEN)
Bc. Anna Kratochvílová ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie Grafické uživatelské rozhraní pro tvorbu mapových výstupů v systému GRASS
Ing. Blanka Koukalová Zeměměřický úřad, Zeměměřický odbor Pardubice
Ing. Pavel Kukuliač VŠB - TU, HGF, Katedra geoinformatiky Prostorová distribuce ekonomických aktivit na Ostravsku
Ing. Klára Ambrožová ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie Digitální glóby
Bc. Kamil Novák, Bc. Eliška Vajsová, Bc. Johana Zacharová UJEP, Fakulta životního prostředí Informační systém Severozápadních Čech pro správu historických mapových podkladů
Mgr. Lukáš Herman Masarykova univerzita, PřF, Geografický ústav CityGML - moderní způsob modelování měst
Ing. Pavel Seemann ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie Různé pohledy na vymezení hranic světadílů
Ing. Marie Rajdlová Katastrální pracoviště Praha - východ Tvorba a prezentace prostorového modelu stavebního objektu
Ing. Arnošt Müller ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie Metody vizualizace klimatických map na webu
Ing. Tomáš Janata ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie Využití moderních metod kartografie při výzkumu historických rytin
Ing. Michaela Petrová URM
Bc. Magda Valková ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie Studie a hodnocení Palackého mapy Čech z roku 1847
Ing. Milan Talich Ph.D. VÚGTK, v.v.i.

Konferenci navštívila i řada dalších studentů programu Geodézie a kartografie.