Seznam registrovaných účastníků 2015

Jméno Pracoviště Referát
Ing. Zdeněk Poloprutský ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky Rekonstrukce krajiny založená na kartografických pramenech a aplikaci metod geomatiky
Ing. Lucie Almášiová Univerzita Obrany, Český hydrometeorologický ústav
Ing. Jakub Havlíček ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky Přesnost orientačních plánů
Ing. Zdeněk Patočka Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky Letecké laserové skenování a jeho využití v inventarizaci lesa
Ing. Filip Dohnal Univerzita obrany, katedra vojenské geografie a meteorologie
Ing. Michal Med ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky + SCD ČÚZK Implementace INSPIRE tématu Budovy, komplikace a jejich řešení
Ing. David Kocich Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Institut geoinformatiky Publikace historických map Ostravy v prostředí mapového serveru
Ing. Vladislav Svozilík Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Institut geoinformatiky Spouštění modelů na vzdáleném počítači
Bc. Zsolt Paraj Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Zjišťování změn polohy ELA ledovců v pohoří Cordillera Blanca, Peru z dat DPZ
Mgr. Ladislav Bobr Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, katedra geografie Scenic roads, možnosti rozvoje v Ústeckém kraji
Ing. Andrea Bérešová Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Prínos inerciálnych navigačných systémov (INS) pre hodnotenie úplnosti kartografických diel
Mgr. Tereza Peterková Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Zpřesnění průběhu vodních toků z dat leteckého laserového skenování
Ing. Tomáš Janata ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky Systém veřejné dopravy v Ústeckém kraji očima GIS
Ing. Jiří Kratochvíl ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky A Survey of Remote Sensing Data Usage
Ing. Arnošt Müller ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky Přínosy standardizace dat pozemkových úprav
Ing. Martin Bureš Univerzita obrany
Ing. Martina Faltýnová ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky Čertova brázda - dokumentace pomocí nedestruktivních metod
Ing. Eva Matoušková ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky Použití dat dálkového průzkumu Země pro dokumentaci archeologických lokalit v severovýchodním Iráku
Ing. Pavel Tobiáš ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky
Jan Hampl ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií
doc. Ing. Petr Rapant, CSc. VŠB-TUO, Institut geoinformatiky

Konferenci navštívila i řada dalších studentů programu Geodézie a kartografie.