Seznam registrovaných účastníků 2013

Jméno Pracoviště Referát
Ing. Jan Tlustý KÚ pro Plzeňský kraj
Mgr. Aleš Zbořil VÚV T.G.M., v.v.i.
Jacob Trueltzsch TU Dresden
Ing. Arnošt Müller ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie Přehled technologií mapových serverů ve státní správě
Ing. Pavel Seemann ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie; Kartografie PRAHA, a.s. Akademický atlas českých dějin – přehled obsahu a zkušeností z tvorby
Ing. Jakub Havlíček ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie Problematické aspekty při georeferencování map
Bc. Mariana Danielova TU Dresden
Ing. Tomáš Janata ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie Možnosti využití streamovaných formátů pro distribuci geodat po internetu
Ing. Pavla Andělová VUT v Brně, Fakulta stavební Problematika majetkového vyrovnání s církvemi
Ing. Renata Duchnová ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie Vývoj a rekonstrukce krajiny v oblasti přehrady Přísečnice
Ing. Hana Kadlecová ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie Vývoj a rekonstrukce krajiny v oblasti přehrady Fláje
Mgr. Petr Duda Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, Laboratoř geoinformatiky a kartografie Sledování hluku pomocí mobilních telefonů
Ing. Eva Vacková VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav geodézie Aspekty znázornění drah na vybraných evropských digitálních kartografických dílech
Ing. Markéta Vláčilová ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Monitoring erozního poškození půd pomocí metod DPZ
Bc. Eliška Vajsová Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, katedra informatiky a geoinformatiky, obor Revitalizace krajiny Vliv antropogenní činnosti na změnu krajiny v okrese Chomutov. Případová studie důl Nástup a vodní nádrž Nechranice.
Ing. Miroslav Bauer ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Modelování erozních a transportních procesů velkých povodí s pomocí GIS
Bc. Tomáš Vojtěchovský ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie Tvorba a využití kartogramů v systému MISYS
Ing. Jiří Brychta Česká zemědělská univerzita v Praze Metody vyhodnocování vodní eroze pomocí GIS
Ing. Václav Plíhal Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav geoinformačních technologií Participativní GIS v krajinném a územním plánování
Ing. Zdeňka Bílá ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie Fotogrammetrická dokumentace historických glóbů
Václav Fanta Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
Mgr. Jan Oprchal GEOtest, a.s.
RNDr. Jakub Lysák Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Mgr. Jakub Jaroš Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie
Ing. Radek Petr Časopis Zeměměřič
Ing. Václav Slaboch, CSc.
Prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky
Ing. Milan Talich, Ph.D. VÚGTK, v.v.i.
Doc. Ing. Petr Rapant, CSc. VŠB-TU Ostrava, Institut geoinformatiky

Konferenci navštívila i řada dalších studentů programu Geodézie a kartografie.