Prezentace referátů 2015

Zde jsou uvedeny prezentace účastníků konference. Prezentace, které nebyly ve formátu pdf, byly do tohoto formátu převedeny.

Prezentace jsou uvedeny v pořadí podle programu. U prvních tří oceněných prezentací je uvedeno pořadí (letos byla udělena dvě třetí místa).

 1. Zdeněk Poloprutský - Rekonstrukce krajiny založená na kartografických pramenech a aplikaci metod geomatiky
 2. Zsolt Paraj - Zjišťování polohy ELA ledovců v pohoří Cordillera Blanca, Peru, z dat DPZ - 3. místo
 3. Tereza Peterková - Zpřesnění průběhu vodních toků z dat leteckého laserového skenování - 3. místo
 4. Arnošt Müller - Přínosy standardizace pozemkových úprav - 1. místo
 5. Ladislav Bobr - Scenic Roads, možnosti rozvoje v Ústeckém kraji
 6. Vladislav Svozilík - Spouštění modelů na vzdáleném počítači
 7. Zdeněk Patočka - Letecké laserové skenování a jeho využití v inventarizaci lesa
 8. Tomáš Janata - Systém veřejné dopravy v Ústeckém kraji očima GIS - 2. místo
 9. Andrea Bérešová - Prínos inerciálních navigačních systémov (INS) pre hodnotenie úplnosti kartografických diel
 10. Eva Matoušková - Použití dat DPZ pro dokumentaci archeologických lokalit v severovýchodním Iráku
 11. Michal Med - Implementace INSPIRE tématu Budovy, komplikace a jejich řešení
 12. David Kocich - Publikace historických map Ostravy v prostředí mapového serveru
 13. Martina Faltýnová - Čertova brázda – dokumentace pomocí nedestruktivních metod
 14. Jiří Kratochvíl - A Survey of Remote Sensing Data Usage
 15. Jakub Havlíček - Přesnost orientačních plánů