Prezentace referátů 2014

Zde jsou uvedeny prezentace účastníků konference. Prezentace, které nebyly ve formátu pdf, byly do tohoto formátu převedeny.

Prezentace jsou uvedeny v pořadí podle programu. U prvních tří oceněných prezentací je uvedeno pořadí.

 1. Jan Šimbera - Vymezování funkčních regionů v prostředí GIS
 2. Lucie Jebavá - Využití dat leteckého laserového skenování k detekci agrárních forem reliéfu v Krkonoších
 3. Petra Jílková - Severní Amerika na starých mapách
 4. Pavel Tobiáš - Využití aplikace SketchUp pro tvorbu jednoduchého informačního systému
 5. Kateřina Jusková - Rozdílné přístupy k pozemkovým úpravám
 6. Pavla Andělová - Kartografické znaky státních mapových děl v České republice a v sousedních státech
 7. Dagmar Najmanová - Změny krajiny povodí Olšovského potoka od 18. st. do současnosti a návrh jeho revitalizace
 8. Karolína Hanzalová - Využití aplikací Google Earth a digitálních modelů terénu pro určení astronomické orientace historických objektů
 9. Tomáš Janata - Vývoj přesnosti a úplnosti zákresu cestní sítě napříč topografickými mapami od 19. století do současnosti - 1. místo
 10. Michal Med - Pozadí přípravy a publikace dat INSPIRE na ČÚZK - 2. místo
 11. Vojtěch Hron - Využití obrazové korelace leteckých měřických snímků pro potřeby aktualizace budov v ZABAGED - 3. místo
 12. Jiří Brychta - Vytvoření nástrojové nadstavby v prostředí GIS pro návrh protierozní ochrany a její verifikace s využitím inovativních metod sběru dat
 13. Eva Matoušková - Použití dat družice FORMOSAT-2 pro dokumentaci archeologických lokalit v severovýchodní Mezopotámii