Prezentace referátů 2012

Zde jsou uvedeny prezentace účastníků konference. Některé prezentace byly převedeny do formátu pdf. Prezentace, u kterých by došlo převodem do formátu pdf ke ztrátě informací, jsou ponechány v původním formátu.

Prezentace jsou uvedeny v pořadí podle programu. U prvních tří oceněných prezentací je uvedeno pořadí.

 1. Jakub Havlíček - Publikování map na internetu v rámci výuky (formát pdf)
 2. Tomáš Janata - Možnosti databázového zpracování či údržby podrobné topografické mapy (formát pdf) - 2. místo
 3. Ivana Řezníková - Polohopisná přesnost map střední Evropy 1 : 750 000 (formát pptx)
 4. Miroslav Šoul - Prostorová vizualizace a prezentace Přírodního parku Třemšín (formát pdf)
 5. Magda Valková - Přesnost kresby Palackého mapy Čech z roku 1874 (formát pptx)
 6. Pavel Seemann - Kartografické znázornění hranic v Akademickém atlasu českých dějin (formát pdf)
 7. Arnošt Müller - Tvorba kartodiagramů v ArcGIS (formát pdf)
 8. Kateřina Čechurová - Vizualizace prostorového modelu reálného objektu (formát pdf)
 9. Marek Šmíd, Zdeněk Kouba - OnGIS: Metody vyhledávání v geografických datech řízené ontologiemi (formát pdf)
 10. Pavel Vlach - Aplikace tematických map – ATLAS ORP Rokycany se zaměřením na volby (formát pdf)
 11. Jiří Brychta - Metody vyhodnocování vodní eroze pomocí GIS (formát ppt)
 12. Kamil Novák - Časoprostorová analýza změn reliéfu v okolí Jezera Most (formát pptm)
 13. Jan Russnák - Využití stavebního pasportu k 3D modelování budov na příkladu areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (formát pptx) - 3. místo
 14. Alena Vondráková - Význam a možnosti uplatnění moderních digitálních technologií v oblasti netechnologických aspektů mapové tvorby (formát pdf) - 1. místo
 15. Lukáš Herman, Jan Russnák - Vybrané problémy konstrukce historických mapových děl na příkladu zpracování Historického atlasu vybraných území Evropy a Afriky podle Klaudia Ptolemaia (formát ppt)
 16. Jakub Straka - ZB GIS ako podklad na tvorbu štátneho mapového diela (formát pptx)