Informace pro autory příspěvků

Letos budou ve sborníku uveřejněny rozšířené abstrakty příspěvků v rozsahu 2 strany textu formátu A4.

Pro přípravu rozšířených abstraktů příspěvků je připravena jednoduchá šablona pro MS Word - žádáme autory o dodržení formální úpravy textu podle této šablony (včetně způsobu citování použité literatury).

Text rozšířeného abstraktu příspěvku je potřeba odeslat v zadaném termínu na adresu, ze které byla potvrzena registrace.

Pro ústní prezentaci příspěvků bude k dispozici osobní počítač a dataprojektor.

Na prezentaci příspěvku je stanoven časový limit 15 minut (včetně případné diskuse).