Fotogalerie 2014

Několik fotografií z průběhu konference.

Prof. Mervart (vedoucí katedry geomatiky) - úvodní slovo Ing. Zimová (garant konference) - zahájení konference prezentace příspěvku prezentace příspěvku posluchači prezentace příspěvku přestávka prezentace příspěvku prezentace příspěvku prezentace příspěvku posluchači prezentace příspěvku posluchači prezentace příspěvku prezentace příspěvku prezentace příspěvku předání cen předání cen předání cen zleva prof. Veverka, ing. Med, ig. Svobodová, ing. Janata, ing. Hron autoři oceněných příspěvků Ing. Zimová (garant konference) - zakončení konference