Fotogalerie 2013

Několik fotografií z průběhu konference.

Ing. Zimová (garant konference) - zahájení konference Prof. Mervart (vedoucí katedry geomatiky) - úvodní slovo prezentace příspěvku posluchači posluchači prezentace příspěvku posluchači posluchači prezentace příspěvku prezentace příspěvku prezentace příspěvku prezentace příspěvku prezentace příspěvku posluchači prezentace příspěvku prezentace příspěvku Prof. Veverka (předseda odborné poroty) - vyhlášení nejlepších příspěvků Ing. Svobodová (Kartografie PRAHA) - předání ceny za 3. místo Ing. Rančák (Geodézie On Line) -  předání ceny za 2. místo Ing. Svobodová (Kartografie PRAHA) - předání ceny za 1. místo uprostřed autoři oceněných příspěvků